REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE AGRONOCKI


 

1.  Opłatę za korzystanie z kwatery pomniejszoną o wpłacony zadatek uiszcza się tuż po zakwaterowaniu.
2.  Do zameldowania prosimy przygotować dokumenty tożsamości.
3.  Na terenie posesji nasi Goście mają możliwość bezpłatnego parkowania swoich pojazdów (gospodarze nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za pozostawiony pojazd oraz związane z nim szkody).
4.  W wynajmowanych pokojach, jak również na terenie posesji mogą przebywać wyłącznie osoby zakwaterowane.
5.  Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach.
6.  Opuszczając budynek należy zamknąć drzwi od pokoju oraz drzwi główne na klucz.
7.  Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody, zgodnie z cennikiem zniszczeń znajdującym się w pokoju. Szkody nieumieszczone w cenniku rozpatrywane będą indywidualnie.
8.  Goście są zobowiązani zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
9.  Goście zobowiązani są przed wyjazdem zwrócic pokój w stanie niepogorszonym oraz oddać klucze od pokoju gospodarzom.
10. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 06.00.
11. W budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia.
12. Uprzejmie prosimy o zachowanie czystości w budynku, oraz w jego obrębie.
13. Informujemy, że nie dokonujemy częściowych zwrotów kosztów pobytu w następujących przypadkach:
      -gdy fakt skrócenia pobytu zostanie zgłoszony w trakcie jego trwania
      -gdy w sposób rażący zostaną naruszone zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu,   upoważniające nas do odmowy dalszego świadczenia usług
14. Na terenie posesji nie mamy możliwości podejmowania gości ze zwierzętami.
15. Doba w naszym ośrodku obowiązuje od godziny 14.00 do godziny 11.00. Istnieje możliwość przesunięcia ram czasowych po konsultacji z gospodarzem. W przypadku nieopuszczenia pokoju w określonym czasie, zostaje naliczona kolejna opłata za dobę.